14° 28' 45.51 N, 121° 1' 11.3

Install Theme
Si Gyno ‘yung ideal guy ko… kasi naka-iPhone.