Makikita niyo ‘yung pinakaplastik na yakap sa buong mundo.

Makikita niyo ‘yung pinakaplastik na yakap sa buong mundo.

Notes