You can’t sit with us kahit kapatid pa kita. Cool kids kami. Sorry. Pero nakikita ka daw ni pinsan ni pinsan natin sa Benilde. Lol. [Bawal mag-name drop]
Pero at least, star section ako sa college. [Not bragging tho] And we’re friendly kasi we have friends din sa ibang section, unlike you people.

You can’t sit with us kahit kapatid pa kita. Cool kids kami. Sorry. Pero nakikita ka daw ni pinsan ni pinsan natin sa Benilde. Lol. [Bawal mag-name drop]

Pero at least, star section ako sa college. [Not bragging tho] And we’re friendly kasi we have friends din sa ibang section, unlike you people.

Notes

  1. pilosopogyno posted this